Öryggisatriði 

 

  • Ávallt skal nota öryggisvottaðan hlífðarbúnað við hjólreiðar. 
  • Hægja skal á rafhjólinu þegar farið er niður brekkur, yfir gangbrautir, upp á kanta eða þegar hjólað er á ójöfnu yfirborði. 
  • Ávallt skal yfirfara rafhjólið fyrir notkun, athuga loftþrýsting í dekkjum og hvort bremsur virki sem skyldi, til að gæta fyllsta öryggis. 
  • Ekki skal aka rafhjólinu undir áhrifum áfengis eða vímuefna. 
  • Það er á ábyrgð notanda að þekkja og fylgja reglum um notkun hjólsins. 
  • Fylgja skal umferðarreglum í hvívetna. 
     

Umferðarreglur 


Í umferðarlögum er þess getið að hjól með stig- eða sveifarbúnaði, búið rafknúinni hjálparvél þar sem samfellt hámarksafl er allt að 0,25 kW og afköstin minnka smám saman og stöðvast alveg þegar hjólið hefur náð hraðanum 25 km á klst. eða fyrr ef hjólreiðamaðurinn hættir að stíga hjólið, falli undir flokkinn reiðhjól. Flest öll rafhjól og rafhlaupahjól sem fást á íslandi falla undir þessa skilgreiningu og eru því ekki skráningarskyld.  

 

Mikilvægt er að hafa í huga að ef innsigli er rofið, eða átt er við rafhjólið þannig að það fari upp fyrir tiltekinn hámarkshraða á rafmótor fellur það ekki lengur undir þennan flokk. Lendi slíkt rafhjól í einhverskonar umferðaróhappi geta tryggingafélög firrað sig allri ábyrgð á skaðabótaskyldu auk þess sem ökumaður (hjólareiðamaður) getur verið sóttur til saka og gert að bera allan kostnað vegna óhappsins.  

 

Sjá góða samantekt á létt rafknúnum farartækjum.